SÓLO SMYČCE

Skladby pro smyčcové nástroje hrají dva nebo tří hudebníci. Sólo houslí nebo violoncella doprovázejí varhany (např. Bachův Air, Dvořákův koncert h-moll pro violoncello aj.), některé skladby všechny tři hudební nástroje dohromady (např. první a druhá věta z Corelliho sonáty, Dvořákovo Largo aj.). Smyčcové nástroje hrají v obřadních síních, nebo mohou být vybrány pro smuteční obřad v kostele.

SÓLOVÝ ZPĚV

Snad nejosobitější volbou jsou skladby zpívané mužským či ženským hlasem s doprovodem varhan. Někdy se ještě připojí housle nebo violoncello.

DECHOVÁ HUDBA

V kostele, před kostelem, cestou na hřbitov a u hrobu (podle místních zvyklostí) hraje dechová hudba. Větší dechový soubor se skládá z osmi hudebníků (dvě trubky, basová trubka, tenor, baryton, horna, tuba a buben), menší dechový kvintet z pěti hudebníků (dvě trubky, tenor, baryton a tuba).

KLASICKÉ SKLADBY
1. Bach: Air
2. Beethoven: Adagio
3. Beethoven: Anděl lásky
4. Benda: Koncerte-moll (II.věta)
5. Corelli: Adagio F dur
6. Sonáta I.a nebo II. věta
7. Čajkovskij: Andante cantabile
8. Chanson triste
9. Italské capriccio
10. Píseň beze slov
11. Podzimní píseň
12. Smutný valčík
13. Dvořák: Árie o měsíčku z opery Rusalka
14. Dvořák: Humoreska
15. Dvořák: Když mne stará matka
16. Dvořák: Koncert pro violoncello h-moll (část II. věty)
17. Dvořák: Largo
18. Dvořák: Vzpomínání
19. Fibich: Poem
20. Gounod: Ave Maria
21. Grieg: Solveigina píseň
22. Händel: Largo (Modlitba)
23. Chopin: Nokturno
24. Chopin: Vyznání
25. Janáček: Dobrou noc
26. Janáček: Lístek odvanutý
27. Liszt: Sen lásky
28. Mascagni: Ave Maria
29. Massenet: Meditace Thais
30. Mozart: Ave verum
31. Mozart: Malá noční hudba (část II. věty)
32. Mozart: Requiem (Tuba mirum)
33. Nedbal: Valsetriste
34. Saint Saens: Labuť
35. Schubert: Ave Maria
36. Schubert: Zastaveníčko
37. Schuman: Snění
38. Smetana: Má hvězda
39. Smetana: Matičko božské milosti
40. Smetana: Věrné milování
41. Suk: Píseň lásky
42. Suk: Radúz a Mahulena (houslové sólo)
43. Vačkář: Vzpomínka na Zbiroh
44. Verdi: Nabucco
45. Wagner: Večernice

DUCHOVNÍ PÍSNĚ
46. Aby nás Pán Bůh miloval
47. Až pomine tento svět
48. Blíž k Tobě Bože můj
49. Již tedy s Bohem jdi
50. Již smutné zvony dozvonily
51. Jordán
52. Kde domov máš
53. Lurdská
54. Maria, hvězdo
55. Mariánské písně
56. Matičko Božské milosti
57. Oceánem pluje loď
58. Otče náš
59. Písně z křesťanských kancionálů
60. S pánem Bohem (Maryša)

POPULÁRNÍ HUDBA
61. Beatles: Výběr nejznámějších skladeb
62. Bernstein: Maria
63. Bernstein: Tonight
64. Binge: Alžbětinská serenáda
65. Bocceli: Con te partiro
66. Friml: Indiánská píseň lásky
67. Gershwin: Butnotforme
68. Gershwin: Summertime
69. Hašler: Staré topoly
70. Hašler: Vltavo, Vltavo
71. Ježek: Když jsem kytici vázala
72. Ježek: Život je jen náhoda
73. Lai: Lovestory
74. Lehár: Tvým je mé srdce jen (Země úsměvů)
75. Lenon: Heyjude
76. Lenon: Yesterday
77. Offenbach: Barkarola (Hoffmannovy povídky)
78. Reed: Poslední walz
79. Strauss: Valčíky (např. Na krásném modrém Dunaji)
80. Toselli: Serenáda
81. Akropolis
82. Až na vrcholky hor
83. Až mě andělé
84. Balada pro Adélku
85. Bílá orchidej
86. Bílé růže z Athén
87. Byla noc krásná májová
88. Cikánka
89. Čekej tiše
90. Ej, vyletěl ptáček
91. Exodus
92. Hluboká řeka
93. Holubí dům
94. Krásné je žít
95. La Paloma
96. Lásko má já stůňu
97. Lodí bílou
98. Love me tender
99. Loučím se s vámi, kamarádi
100. Maminko, mámo
101. Mamko Vám (Enom jednu mamičku máš)
102. Maršovský valčík
103. Mississippi
104. Most přes rozbouřenou řeku
105. Náhrobní kámen
106. Nikdy se nevrátí pohádka mládí
107. Píseň lesů, vod a strání
108.Růže kvetou dál
109. Santa Lucia
110. Skautská večerka
111. Srdce mé jak housle zní
112. Stella Maria
113. Světla ramp
114. Tam u nebeských bran
115. Tenkrát na západě
116. Už z hor zní zvon
117. Valčík na rozloučenou
118. Vítr ví své (Ruku mi dej)
119. Vojenská večerka (Ilsilenzio)
120. Volá trubky hlas
121. What a wonderful world
122. Závidím
123. Zvonky štěstí

LIDOVÉ PÍSNĚ
124. Ach synku, synku
125. Čechy krásné
126. Dobrů noc má milá
127. Hřbitove, hřbitove
128. Chodníček bělavý
129. Jsem Moravan
130. Konopa
131. Koupím já si koně vraný
132. Lásko, Bože lásko
133. Maminko, mámo
134. Mikulecké pole
135. Morava, krásná zem
136. Moravo, Moravo
137. Nejsmutnější loučení s mámou
138. Ó řebíčku zahradnický
139. Sedí sokol
140. Smutný večer
141. Svitaj, Bože svitaj
142. Teče, voda, teče
143. Večerní zvon
144. Už je večer, už zapadá slunéčko
145. Zahrada Moravy
146. Zahučaly hory
147. Zaleť sokol
148. Zapadá slunéčko
149. Za starů Břeclavů
150. Zasviť mi ty slunko zlaté
151. Za tů horů, za vysoků
152. Zelení hájové

HORNICKÉ PÍSNĚ
153. Hornická hymna
154. Již opět z věže zaznívá
155. Již dozněl zvonku hlas

TRAMPSKÉ PÍSNĚ
156. Ascalona
157. Až ztichnou bílé skály
158. Co nevidět se sejdem
159. Dům u vycházejícího slunce
160. Frenky dlouhán
161. Montgomery (Jižní eskadrona)
162. My pluli dál a dál
163. Odešel kamarád
164. Pampelišky
165. Řeka hučí
166. Veď mě dál, cesto má
167. Zelené pláně

UKOLÉBAVKY
168. Brahms: Ukolébavka
169. Godard: Ukolébavka
170. Mozart: Princi můj maličký spi
171. Schubert: Ukolébavka
172. Smetana: Hajej můj andílku
173. Smetana: Letěla bělounká holubička

KLASICKÉ SKLADBY
174. Beethoven: Anděl lásky
175. Bernstein: Maria
176. Dvořák: Árie o měsíčku z opery Rusalka
177. Dvořák: Ave Maria

DUCHOVNÍ PÍSNĚ
178. Aby nás Pán Bůh miloval
179. Až pomine tento svět
180. Blíž Tobě, Bože můj
181. Do nebes vlasti
182. Již smutné zvony dozvonily
183. Již tedy s Bohem jdi
184. Jordán
185. Kde domov máš
186. Ó lásko věčná
187. Otče náš
188. Ó, ujmi ruku moji
189. Spánem Bohem (Maryša)

BIBLICKÉ PÍSNĚ
190. Oblak a mrákota
191. Skrýše má a pavéza má
192. Slyš, óBože, modlitbu mou
193. Hospodin je můj pastýř
194. Bože, Bože, píseňnovou
195. Slyš, ó Bože, volání mé
196. Popatřiž na mne
197. Při řekách babylonských
198. Pozdvihuji očí svých k horám
199. Zpívejte Hospodinu píseň novou
200. Když mne stará matka
201. Largo: církevní text: Veliký Bože náš
202. světský text: Vlasti má milená
203. Gounod: Ave Maria
204. Grieg: Tys láska má
205. Händel: Largo (Modlitba)
206. Mendelssohn: Když dva se loučí
207. Mozart: Aveverum
208. Novák: Ažpřejdeden
209. Schubert: AveMaria
210. Schubert: Její obraz
211. Schubert: Zastaveníčko
212. Smetana: Má hvězda
213. Smetana: Matičko Božské milosti
214. Smetana: Večerní písně: Kdo v zlaté struny zahrát zná
215. Smetana: Nekamenujte proroky
216. Wagner: Večernice

POPULÁRNÍ HUDBA
217. Friml: Podzimní píseň
218. Friml: Za tichých nocí
219. Hašler: Staré topoly
220. Hašler: Vltavo, Vltavo
221. Ježek: Když jsem kytici vázala
222. Ježek: Život je jen náhoda
223. Akropolis
224. Až mě andělé
225. Bílá orchidej
226. Bílé růže z Athén
227. Byla noc krásná májová
228. Cikánka
229. Ej vyletěl ptáček
230. Enom jednu mamičku máš
231. Hluboká řeka
232. Krásné je žít
233. La Paloma
234. Lodí bílou
235. Loučím se s vámi kamarádi
236. Maminko,mámo
237. Mamko Vám
238. Mám tě rád (Ty ptáš se, zda-li půjdu alejí)
239. Maršovský valčík
240. Mississippi
241. Náhrobní kámen
242. Nikdy se nevrátí pohádka mládí
243. Píseň lesů,vod a strání
244. Santa Lucia
245. Stella Maria
246. Tam u nebeských bran
247. Valčík na rozloučenou
248. Vítr ví své (Ruku mi dej)
249. Závidím

LIDOVÉ PÍSNĚ
250. Ach synku, synku
251. Čechy krásné
252. Dobrů noc má milá
253. Hřbitove, hřbitove
254. Chodníček bělavý
255. Jsem Moravan
256. Konopa
257. Koupím já si koně vraný
258. Lásko, Bože lásko
259. Maminko, mámo
260. Mikulecké pole
261. Morava, krásná zem
262. Moravo, Moravo
263. Nejsmutnější loučení s mámou
264. Ó řebíčku zahradnický
265. Sedí sokol
266. Smutný večer bez měsíčka
267. Svitaj, Bože, svitaj
268. Teče, voda, teče
269. Už je večer, už zapadá slunéčko
270. Večerní zvon
271. Zahučaly hory
272. Zaleť sokol
273. Zapadá slunéčko
274. Za starú Breclavů
275. Zasviť mi ty slunko zlaté
276. Za tů horů, za vysoků
277. Zelení hájové

MARIÁNSKÉ PÍSNĚ
278. Lurdská
279. Maria, hvězdo
280. Mariánské písně
281. Matičko Božské milosti
282. Oceánem pluje loď

HORNICKÉ PÍSNĚ
283. Hornická hymna
284. Již opět zvěže zaznívá
285. Již dozněl zvonku hlas

TRAMSPKÉ PÍSNĚ
286. Ascalona
287. Až ztichnou bílé skály
288. Co nevidět se sejdem
289. Dům u vycházejícího slunce
290. Frenky dlouhán

SÓLOVÝ ZPĚV
291. Montgomery (Jižní eskadrona)
292. My pluli dál a dál
293. Odešel kamarád
294. Pampelišky
295. Veď mě dál, cesto má
296. Zelené pláně

UKOLÉBAVKY
297. Brahms: Ukolébavka
298. Godard: Ukolébavka
299. Mozart: Princi můj maličký spi
300. Schubert: Ukolébavka
301. Smetana: Hajej můj andílku
302. Smetana: Letěla bělounká holubička

KLASICKÉ CHORÁLY
303. Brahms: Ukolébavka
304. Dvořák: Largo
305. Fučík: Chorál
306. Smetana: Smuteční chorál u hrobu
307. Weber: Čarostřelec
308. Chorál adagio
309. Chorál ofertorium
310. Chorály I.-V.
311. Na moři

MARIÁNSKÉ PÍSNĚ
312. Buď matkou mou
313. K nebesům dnes zaleť písni
314. Královna míru
315. Matičko Boží milosti
316. Matičko Kristova
317. Matko páně přesvatá
318. Máti žehnej nám
319. Oceánem pluje loď
320. Ó matko Páně
321. Pláče pod křížem matička
322. Večer tichounce se sklání

DUCHOVNÍ PÍSNĚ
323. Anděl lásky
324. Andante religioso
325. Blíž Tobě, Bože můj
326. Modlitba
327. Otče náš
328. Spánem Bohem

SKLADBY VHODNÉ PŘI LOUČENÍ U HROBU
329. Loučení, loučení
330. Loučím se s vámi, kamarádi
331. Májový sen
332. Nejsmutnější loučení s mámou
333. Poslední loučení
334. Uložme k spánku

LIDOVÉ PÍSNĚ
335. Ach synku, synku
336. Až pomine tento svět
337. Čechy krásné
338. Dobrů noc
339. Ej od Buchlova
340. Hradčanské hodiny
341. Hřbitove, hřbitove
342. Kde domov máš
343. Když jsem šel z Hradišťa
344. Lásko, Bože, lásko
345. Letěla bělounká holubička
346. Mladý horník
347. Morava krásná zem
348. Nashledanou

DECHOVÁ HUDBA
349. Ó řebíčku zahradnický
350. Sbohem buď údolí
351. Stavěli tesaři
352. Ta naše písnička česká
353. Teče, voda, teče
354. Ten náš kostelíček
355. U panského dvora
356. U starej Breclavi
357. Už mě koně vyvádějí
358. Večerní zvon
359. Zahučaly hory
360. Zasviť mi ty slunko zlaté
361. Zelení hájové
362. Žal v srdci